สำนักปลัด อบต.

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)

สมชาย คุ้มถนอม