ผลสรุป การสำรวจแสดงความคิดเห็น : ท่านต้องการให้ อบต.ตะคร้ำเอน พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านใดมากที่สุด ??