โครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ เนกขัมมะถวายเป็นราชกุศล ประจำปีพ.ศ.2563

26 กุมภาพันธ์ 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์ เนกขัมมะถวายเป็นราชกุศล ประจำปีพ.ศ.2563 วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดหัวยกรด ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง