ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 472
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างป้ายไวนิล การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ (1.) เทปวัดระยะทาง จำนวน 3 อัน (2.) ล้อวัดระยะทาง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.42-004 สายบ้านเก้าหลัง-ดอนชะเอม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องPCและเครื่องโน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2566
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ กว้าง120ลึก60สูง75ซม. รางวางคีย์บอร์ด+2ลิ้นชัก(PVC+กระจกใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
ซื้อโต๊ะสำนักงาน ขนาดกว้าง150ลึก75สูง75ซม. ลิ้นชัก 3 ชั้น ด้านซ้าย-ขวา รางวางคียบอร์ด (PVC+กระจกใส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์มา หมู่ที่ 12 บ้านสามพันนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตรจันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2566