ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 506
วันที่ประกาศหัวข้อ
19 กุมภาพันธ์ 2567ซื้อวัสดุยานพาหนะ สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน 82 - 0996 กจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจื้อ หมู่ที่ 12 บ้านห้วยท่านั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายตุ๊ หมู่ที่ 13 บ้านหนองมะพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเปี๊ยก หมู่ที่ 14 บ้านสันติสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายคันคลอง ท่าสาร ? บางปลา หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายทุ่งมะเดื่อลงคลองท่าสาร หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลตะคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายสามซ้าย หมู่ที่ 5 , 6 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลตะคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านตาเมือง หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 13 ตำบลตะคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการขุดลอกคลองและวางท่อระบายน้ำ คสล. สายมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 8 บ้านรางกระต่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กุมภาพันธ์ 2567จ้างโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ สายทุ่งนา หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 6 ตำบลตะคร้ำเอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง