แผนการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 12 results.
แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ. 2563