การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ฯ ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน
การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี 2565
สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564