วันที่ประกาศหัวข้อ
19 เมษายน 2567โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.42-007 สายบ้านสนุ่น-ดอนตาลเสี้ยน ม.13 บ้านหนองมะพลับ
19 เมษายน 2567โครงการปรับปรุงแนวท่อเมนประปาหมู่บ้านสายบ้านนายแผน หมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน
19 เมษายน 2567จ้างจ้างทำป้ายไวนิล การประชาสัมพันธ์ กำหนดการระยะเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้าย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2567จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เมษายน 2567จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
61
เมื่อวาน
81
เดือนนี้
1,332
เดือนก่อน
2,190
ปีนี้
8,523
ปีก่อน
62,261