แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
21 พฤษภาคม 2567ซื้อจัดซื้อเสื้อ/ชุดกีฬาที่เข้าแข่งขันสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พฤษภาคม 2567โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางทิพย์ ม.5
15 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน 5 โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลตะคร้ำเอนสำหรับ ปีการศึกษา 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลตะคร้ำเอนสำหรับ ปีการศึกษา 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พฤษภาคม 2567จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเก้าหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แจ้งแนวทางดำเนินการจัดอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
118
เมื่อวาน
128
เดือนนี้
1,718
เดือนก่อน
2,164
ปีนี้
11,073
ปีก่อน
62,261