ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

20 พฤษภาคม 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

  องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง