มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะประจำปี 2563

16 มีนาคม 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง