มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจประจำปี 2563

10 เมษายน 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน  เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง