มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนประจำปี 2563

22 เมษายน 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง