มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

16 มีนาคม 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง  มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต