มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

31 มกราคม 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง