ประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของจังหวัดกาญจนบุรี

16 มีนาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลตำคร้ำเอนได้รับแจ้งจากอำเภอท่ามะกาว่า จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  และให้เผยแพร่ประกาศเจตจำนง ฯ ดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง