ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตู้ปันสุขช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญชวนร่วมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด โดยท่านที่สนใจสามารถแบ่งปันสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ได้ที่ "ตู้ปันสุข" บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!