การประชุมกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

31 มกราคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 นายสำรวย อินทร์นะนิสา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน พร้อมด้วย  นางกัณฐมณี     บัวบาน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน    และเจ้าหน้าที่ อบต.ตะคร้ำเอน ร่วมประชุมกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  และชี้แจงทำความเข้าใจ  เกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment)   หรือ  (ITA)   ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!