การจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับประชาชนตำบลตะคร้ำเอน

30 กันยายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 28-30 กันยายน 2564 ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ เทศบาลตำบลท่ามะกา โดยนายสำรวย อินทร์นะนิสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน และคณะผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน คอยอำนวยความสะดวกและต้อนรับประชาชนตำบลตะคร้ำเอน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!