โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

15 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2566  เวลา 13.30 น. นายสำรวย อินทร์นะนิสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน พร้อมด้วยนายจินดา เจเถื่อน ปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน  หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ตะคร้ำเอน  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและมอบนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรรับทราบแนวทาง Dos & Don’ts การไม่รับของขวัญของกำนัล เพื่อป้องกันการรับสินบน การทุจริต และการประพฤติมิชอบตามมาตรการดังกล่าว  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนมีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!