สถิติการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.2565- มี.ค.2566)

6 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สถิติการให้บริการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง และการขอหนังสืออนุญาตปลุกสร้าง ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง