กิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพ (ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก)

13 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนร่วมกับกศน.ตำบลตะคร้ำเอน ดำเนินกิจกรรม กิจกรรมรวมกลุ่มอาชีพ (ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก) "ที่ใส่แก้วเยติ"

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง