นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอท่ามะกา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

4 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางอรทัย วงศ์วัชรมงคล นายอำเภอท่ามะกา นายศิรัณ บุญสังข์ ปลัดอาวุโสอำเภอท่ามะกา และ นางสมฤดี ธนภิญโญ ท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
โดยมีนายสำรวย อินทร์นะนิสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
นายจินดา เจเถื่อน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน นายวีรวุฒิ พลายแก้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตะคร้ำเอน หมู่ที่ 1 - 16 และ นายประยุทธ หอฉอย กำนันตำบลตะคร้ำเอน สารวัตรกำนันตำบลตะคร้ำเอน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - 16 ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.ตะคร้ำเอน ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม อบต.ตะคร้ำเอน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!