โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะในการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

27 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 นายสำรวย อินทร์นะนิสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ดำเนินการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะในการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลตะคร้ำเอน องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!