โครงการตะคร้ำเอนร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

4 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายสำรวย อินทร์นะนิสา นายก อบต.ตะคร้ำเอน และนายจินดา เจเถื่อน ปลัด อบต.ตะคร้ำเอน ได้มอบหมายให้งานสุขาภิบาล สำนักปลัด ดำเนินการจัดทำโครงการตะคร้ำเอนร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ผู้นำท้องที่ และประชาชนตำบลตะคร้ำเอน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บึงสนุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!