ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ. และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

28 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ. และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารสวนตำบลตะคร้ำเอน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง