ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก เพื่อเข้ารับพัฒนาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ

12 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ เปิดรับสมัครเด็กอายุ 2 - 3.11 ปี เพื่อเข้ารับการพัฒนาเตรียมความพร้อม ในระดับเตรียมอนุบาล แบะระดับอนุบาล 1 ตั้งแต่วันนี้ - 29 กพ. 2567

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!