"วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" เนื่องในวันที่ 21 มกราคม ของทุกปีเป็น

21 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เนื่องในวันที่ 21 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ให้กับเด็กๆ
*เพื่อให้เด็กได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎ และสัญลักษณ์ การจราจร เพื่อให้ได้ทราบและมีความรู้กลับไปบอกเล่าแก่ผู้ปกครองในการขับขี่ใช้รถบนท้องถนน"

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!