การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

18 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคารที่ 17 มกราคม  2566  เวลา 13.30 น. นายสำรวย อินทร์นะนิสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน พร้อมด้วยนายจินดา เจเถื่อน ปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน  หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ตะคร้ำเอน  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2566  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2565  และแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ  ให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ได้ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางในการยืมทรัพย์สินของราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง