ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครื่อข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบ

19 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้จัดทำโครงการเครือข่าย ป.ป.ท.เฝ้าระวังการทุจริต "PACC Connect" ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต รวมถึงการยกย่องเครือข่ายที่มีผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ เพื่อคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!