ประชุมปรึกษาหารีอ งานการแข่งขันกีฬาภายในตำบลตะคร้ำเอน ประจำปี 2567

22 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 22 เมษายน 2567
ท่านนายกสำรวย อินทร์นะนิสา เป็นประธานในที่ประชุม ปรึกษา หารือ การจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลตะคร้ำเอน ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
ซึ่งผลการประชุมได้กำหนด แนวทาง กฎ กติกา มารยาท และได้กำชับเรื่องคุณสมบัตินักกีฬา โดยในทั้งนี้ได้มีการจับฉลากเพื่อแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท อย่างโปร่งใสด้วย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!