สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์

17 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
ท่านนายกสำรวย อินทร์นะนิสา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตะคร้ำเอน
ร่วมอนุรักษประเพณีไทย
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!