ประชาสัมพันธ์โประแกรมการแข่งขันกีฬาภายในตำบลตะคร้ำเอน ประจำปี 2567

1 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายในตำบลตะคร้ำเอน

ครั้งที่ 22 ประจำปี 2567

จัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2567

ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

ประเภทกีฬา ฟุตบอล 7 คน 

ประเภทกีฬา เปตอง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง