ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน จากสายงานประเภมทั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง ระดับปฏิบัติการ

17 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

รายละเอียดตามแนบท้ายนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง