องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน จัดกิจกรรมถวายความอาลัย

1 พฤศจิกายน 2559
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน จัดกิจกรรมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร          

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!