รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2562

1 พฤศจิกายน 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

คุณสมบัติผู้สูงอายุ 
1.มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลตะคร้ำเอน
2.ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในตำบลตะคร้ำเอน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2560
3.ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501

โดยนำหลักฐานการลงทะเบียนมายื่น คือ
1.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สูงอายุ
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ
3.สำเนาหน้าบัญชีของผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน จะออกรับลงทะเบียนตามหมู่บ้านในวันที่ 6 - 13 พฤศจิกายน ตามรายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 6 พ.ย.2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.หมู่ที่ 3
เวลา 13.00 - 16.00 น.หมู่ที่ 10
2. วันที่ 7 พ.ย.2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.หมู่ที่ 13
เวลา 13.00 - 16.00 น.หมู่ที่ 12
3.วันที่ 8 พ.ย.2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. หมู่ที่ 1,2และ 14
4.วันที่ 9 พ.ย.2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.หมู่ที่ 8
เวลา 13.00 - 16.00 น.หมู่ที่ 9
5.วันที่ 10 พ.ย.2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.หมู่ที่ 7 และ 16
เวลา 13.00 - 16.00 น.หมู่ที่ 4 และ 15
6.วันที่ 13 พ.ย.2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.หมู่ที่ 6
เวลา 13.00 - 16.00 น.หมู่ที่ 5