สรุปรายงานตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

10 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ( ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)