โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

10 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัข และแมวในตำบลตะคร้ำเอน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ 15 หมู่บ้าน และไม่ให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลตะคร้ำเอน โดยได้ออกให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565