แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
18 กรกฎาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.42-007 สายบ้านสนุ่น-ดอนตาลเสี้ยน ม.13 บ้านหนองมะพลับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 กรกฎาคม 2567ซื้อเตาแก๊สขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัวเตามีเตาอบในตัว ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กรกฎาคม 2567จ้างซ่อมแซมสแลนหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสำนักคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กรกฎาคม 2567จ้างเหมาตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุตามโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กรกฎาคม 2567ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตรวจสอบคุณภาพน้ำของสถานศึกษา ในโครงการ (หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
การจัดทำแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำตามกรอบดำเนินการ 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
การดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายพลเมืองคุณภาพ
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
26
เมื่อวาน
102
เดือนนี้
2,282
เดือนก่อน
3,467
ปีนี้
18,008
ปีก่อน
62,261