แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 28 results.
นโยบายและกลยุทธ์ของอบต.ตะคร้ำเอน
ประกาศมาตรฐานทั่วไปการคัดเลือก2560
ประกาศมาตรฐานทั่วไปการประเมินผลการปฏิบัติงานพ.ศ.2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนเลื่อนขั้นพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2564
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง2564